7 Nisan 2017 Cuma

Mum büyüsü ile sadece 4 günde aşık ettirme

Mum büyüsü en hızlı etki eden aşık etme büyüsüdür

4 adet mumla yapılan ve 4 günde tesirini gösteren mum büyüsü en eski Süryani büyülerinden biridir. Günümüzde neredeyse tüm dünyada bilinip uygulanan bu büyü en zor bozdurulan büyü olarak da bilinmektedir.


Her ne kadar mum büyüsü aşık etmek maksadıyla yapılsa da kara büyü kategorisinde değerlendirilmiştir. Çünkü bu büyü sadece bekarlara yönelik yapılmamakta bazen evlilere yönelik de uygulanabilmektedir.

Bu yazımızda mum büyüsünün nasıl yapıldığı ve nasıl bozdurulduğu hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Yazımızın sonunda ise aşık etme konusunda daha etkili alternatif bir yol hakkında bilgi vereceğiz.

İşte tüm detaylarıyla mum büyüsü:

Mum büyüsünde iki değerli eşya tılsımlamak

Mum büyüsünün birinci aşamasında 2 adet değerli eşya alınır. Bu eşyalar aşık ettirilecek kadını ve erkeği temsil etmektedir.

Bu eşyalar daha çok kadın için altın bir malzeme, erkek için ise gümüş bir malzemedir. Bazı medyumlar ise kadını temsilen bir takı seçer, erkek için de demir para kullanır.

Eşya seçimi yapıldıktan sonra büyü yapan üstat eşyaların üzerine tılsımlı sözcükler okumaktadır. Okuma sırasında bu eşyaları ileri geri hareket ettirir. Bazen eşyaları birleştirir, bazen ayırır. Yapılan bu hareketler yaşamda karşılaşılabilecek durumları simgelemektedir.

Üzerine tılsımlı sözcükler okunan bu malzemeler kare şeklindeki bir demir sacın ortasına bırakılmaktadır.

Mum büyüsünün bu birinci aşamasında amaç kişileri birbirine aşık ettirmektir.


Mum büyüsünde 4 mum 4 yön kavramı


Bu aşamanın amacı ise bir önceki aşamada birbirine aşık ettirilen kadının ve erkeğin tüm sosyal çevresini bu aşka onay verecek şekilde ikna etmektir.

Önceki aşamada üzerine tılsımlı sözcükler okunan ve kare şeklindeki bir sacın ortasına bırakılan değerli eşyaların etrafına 4 adet mum yerleştirilmektedir. Mumlar kare olan sacın tam köşelerine denk gelecek biçimde konmalıdır.

Yerleştirilen bu 4 mum kişileri çepeçevre kuşatan tüm sosyal çevreyi karşılamaktadır. Yani her bir mum kişinin hayatta karşılaşabileceği bir grup insanı simgelemektedir.

Kadim büyü kitaplarında hangi yöndeki mumun kimlere denk geldiği şöyle izah edilmiştir:

Kuzey yönündeki mum

Birinci dereceden yakın akrabaları yani aile bireylerini gösterir.

Güney yönündeki mum

Uzak akrabaları ve komşuları simgelemektedir.

Doğu yönündeki mum

Kişilerin o güne kadar tanımadıkları ancak ileride tanışacakları insanları karşılamaktadır.

Batı yönündeki mum

Kadına ya da erkeğe aşık olan öteki kişileri yani rakipleri göstermektedir.


Mum büyüsünde dört taraftaki mumların defalarca yakılıp söndürülmesi

Büyü yapan üstat şarkıya benzer bir ezgiyle tılsımlı sözcükler okur ve bu arada mumları defalarca yakıp söndürür. En sonunda ise her 4 mumu sönük bırakır.

Bu uygulamanın amacı kişilerin aşkının önünde engel olabilecek herkesi bertaraf etmektir. Gerçekten de mum büyüsü ile aşık ettirilmiş sevgililerin aileleri ve arkadaşları sanki “dilleri düğümlenmiş gibi” bu ilişkiye asla karşı çıkmazlar.

Mum büyüsünde "kader topu" yapma aşaması

Söndürülmüş 4 adet mum mümkün olduğu kadar küçük parçalara ayrılır. Bazı medyumlar bu işlem için rende kullanır.

Mum parçaları bir müddet yoğrularak elastiki bir hamur hazırlanır. (Herhangi bir mum çok küçük parçalara ayrılır ve defalarca yoğrulursa yağlı bir hamur elde edilecektir.)

Mumdan yapılmış hamur iyice işlenerek yumak haline getirilecektir. Hazırlanan bu yumağın ortasına kadını ve erkeği temsil eden değerli eşyalar bırakılacaktır. İşte bu mum hamuruna "kader topu" adı verilmektedir.

Kader topu hazırlandıktan sonra temiz bir bez parçasıyla iyice sarılır. Daha sonra yerleşim yerlerinden uzak bir yere götürülerek toprağa gömülür.

Bundan sonra yapılacak şey 4 gün beklemektir. 4 günlük bekleme süresi dolduktan sonra büyü en güçlü biçimde tesirini gösterecektir.


Mum büyüsünün olağanüstü etkileri


Diğer aşık etme büyülerinin aksine mum büyüsü çok hızlı ve güçlü biçimde etki eder. Hem kişilerin hem de diğer insanların tüm tutum ve davranışları değişir.

Ortaya çıkan aşk herkes tarafından "makul bir ilişki" olarak görülür.

Mum büyüsünün bir diğer özelliği ise kalıcı etkiler göstermesidir. Bu büyü ile tesis edilmiş aşk, büyü bozma yöntemleri ile geçersiz kılınmazsa bir ömür boyu etkilisini sürdürür.

Bazen mum büyüsünü bozmak zorunluluk arz edebilir

Tarihte mum büyüsü daha çok kötü amaçları gerçekleştirmek üzere başvurulan bir aşık etme büyüsüdür. Mesela mirasa konmak, tahta yerleşmek, başkasının eşine talip olmak gibi olumsuz niyetlerle de bu uygulamaya başvurulmuştur.

Böylesi durumlarda büyü bozmak büyük önem taşımaktadır. Ancak mum büyüsü hem kişileri hem de akraba çevresini etkilediği için genellikle kimsenin zihninde büyü yapıldığı izlenimi uyanmaz. Büyü bozma çalışmasının yapılmamasının en büyük nedeni çoğu zaman bu gerçekliktir.

Eğer son zamanlarda bir anda ortaya çıkan ve sadece birkaç günde herkese çok mantıklı gelen bir aşk ilişkisine şahit olunmuşsa büyü yapılmış olma ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir.

Tereddütlerden kurtulmanın yolu ise büyü bozma duası okumaktır. En etkili büyü bozma duası Muavvizeteyn adı verilen duadır. Bu dua Kuran'ın Felak ve Nas surelerinin peş peşe okunmasıdır.


Aşk konusunda mum büyüsünden çok daha hayırlı bir yol: En Etkili Aşk Duaları kitabı

Yazımızı noktalamadan önce mum büyüsü de dahil olmak üzere her tür büyü uygulamasının İslam'da kesin bir dille yasaklandığını ifade etmek istiyoruz. Aşk gibi özel bir mevzuda dahi büyüye başvurmak kesinlikle caiz değildir.

İşte tam da bu noktada sevgili okurlarımıza büyü yerine dua ederek matluplarına kavuşmalarını tavsiye ediyoruz.

Bu hususta onlarca etkili aşk duasına yer veren En Etkili Aşk Duaları kitabı inşallah yaşamınızda hayırlara vesile olacaktır.

Kitabı indirip okumak için tıklayınız


Adı geçen bu muazzam eser hakkında yapılan yorumların bir kısmı ise şöyle