1 Nisan 2017 Cumartesi

Kabala büyüsü hem aşık etme hem de ayırma büyüsüdür, dikkat!

Kabala büyüsü çift ağızlı etkili bir büyüdür

Hem aşık etme hem de ayırma büyüsü olarak kullanılabilen Kabala büyüsü tarihi en eskilere dayanan uygulamalardan biridir. Hızlı tesir etmesi ve zor bozulması gibi özelliklerinden ötürü en sık başvurulan büyülerden biri olmuştur.


Kabala büyüsü çift ağızlı büyülerden biridir. Yani hem aşık etme hem de ayırma büyüsü olarak kullanılabilir. Bu büyüyü icra etmek için derin bir Kabalistik bilgiye sahip olmak gerekmektedir.

Bu yazımızda Kabala büyüsü hakkında ayrıntılı bilgiler vereceğiz. Makalemizin sonunda ise aşk mezunlarına dair büyüden çok daha hayırlı bir yol tavsiye edeceğiz.

Keyifli okumalar dileyerek maddelerimize geçiyoruz. İşte Kabala büyüsünün yapılışı ve bozulmasına dair her şey:

Kabala büyüsünün Yahudi Kabala inancı ile ilgisi var mıdır?

Kabala öğretisi Yahudi toplumunda çok önemli bir yer tutan bir düşünce anlayışıdır. Bu anlayışın kökenleri en az 3000 yıl öncesine kadar gider. Zira bu öğreti insanlık tarihinin en eski yaşam felsefelerinden biridir.

Kabala büyüsü bu eski Yahudi felsefesinden etkilense de kesinlikle bu iki kavramın bambaşka şeyler olduğunu ifade etmekte fayda vardır.

Kabala felsefesi dinsel, toplumsal ve psikolojik boyutları olan bir fikir akımı iken Kabala büyüsü güçlü tesirleri olan bir büyüdür.

Kabala büyüsünün Kabala anlayışından aldığı tek şey Yahudi alfabesidir. Zira bu büyü Yahudi alfabesinin nümerik hesaplamaları ile yapılmaktadır.


Kabala büyüsü nasıl yapılır?


Kabala büyüsü bir duygu ve düşünce yönlendirme büyüsüdür. Bu büyü ile her kime etki edilmişse o kişinin artık kalbi de zihni de tamamen bağlanmıştır.

Kabala büyüsü uygulanır uygulanmaz kişinin tüm davranışlarını ve düşüncelerini yönlendirmeye başlar. Bu yönüyle dışarıdan bakıldığında sanki kişi kendi isteğiyle o duyguları yaşıyormuş gibi algılanır. Zaten Kabala büyüsünü diğer büyülerden ayıran en önemli özelliklerinden biri de bu "gizli etkileme gücü"dür.

Kabala büyüsünde vefk hazırlama aşaması

Vefk büyü kağıdı demektir. Genellikle vefkler bir avuç büyüklüğündedir. Vefklerin üzerine birkaç tılsımlı sözcük ile büyülenecek kişilerin adlarını karşılayan harfler yazılır. Ancak Kabala büyüsünde hazırlanan vefk sıradan vefklerden çok daha farklı özellikler göstermektedir.

Çarşaf büyüklüğünde vefkler

Kabala büyüsü için hazırlanan vefkler normallerinden oldukça büyüktür. Hatta çarşaf büyüdüğünde hazırlanan vefkler dahi bulunmaktadır.

Vefkin bu kadar büyük olması büyünün gizliliğini riske sokmaktadır. Çünkü vefk ile yapılan bütün büyülerde büyü malzemesinin zarar görmeden saklanması büyük önem arz etmektedir.


Kabala büyüsünde vefk üzerine yazılan yazılar hangi dile aittir?

Bazı büyü üstadları Arap ve Süryani alfabeleri ile de Kabala büyüsünün yapılabileceğini söylemektedir. Ancak bu görüş kesinlikle doğru değildir.

Kabala büyüsünde vefk üzerine yazılmış yazı mutlak surette Yahudi alfabesi ile yazılmalıdır.

Kabala büyüsünde vefklerde yazılan yazılar Tevrat'tan mı alınmıştır?

Hayır, Kabala büyüsünde vefk üzerine yazılan yazılar İbranicedir ancak Tevrat'la bir ilgisi yoktur.

Ancak aynı alfabenin kullanılmasından ötürü halk arasında Kabala büyüsünün Tevrat'ın kimi bölümlerinin yazılmasıyla oluşturulduğu görüşü yerleşmiştir.

Kabala büyüsünde vefk üzerine yazılan yazıların içeriğinde şunlar bulunmaktadır:

  • Aşık ettirilecek ya da ayrılacak kişilerin adları (kişilerin varsa ilk adları ile lakapları da vefke yazılmalıdır)
  • Kadının ve erkeğin annelerinin adı (Büyü uygulamalarında kişiler annelerinin adları ile anılmaktadır.)
  • Kişilerin hangi duygularla birbirine bağlanacağı veya birbirinden uzaklaştırılacağı (tutku, özlem, kıskançlık, ihanet, vefa, arzulama, iğrenme gibi olumlu olumsuz duygulara yer verilebilir.)
  • Anlamını ve işlevini sadece büyü yapan üstatların bildiği çeşitli motifler (kuş, yılan, yıldız, nar gibi büyü ritüellerinde derin anlamlar taşıyan semboller)


Kabala büyüsünde hazırlanan çarşaf büyüklüğündeki vefkin saklanması

Kabala büyüsünün iki önemli aşamasından birincisi vefk hazırlamak ise diğeri hazırlanmış bu vefkin itina ile saklanmasıdır.

Kabala büyüsünde hazırlanmış vefk insanların toplu olarak yaşadığı bir yerde saklanmalıdır. Bu işlem için en uygun yerler şehir meydanları, parklar, ibadet yerleri ve mesire alanlarıdır.

İnsanların kalabalık şekilde bulunduğu bu yerlerde vefki saklamak oldukça zordur. Ancak bu işlem Kabala büyüsünün olmazsa olmazlarındandır. Zira vefk böylesi kalabalık bir yerde saklanmazsa büyü tutmaz. Ayrıca vefk saklandığı yerde bulunup çıkarılırsa büyü yine bozulur.


Kabala büyüsünün aşık etme ve ayırma versiyonları arasındaki farklılıklar nelerdir?


Aslında büyünün aşık etme versiyonu ile ayırma versiyonu arasında çok küçük farklılıklar​ vardır.

Birinci farklılık kişilerin birbirlerine karşı besleyecekleri duyguları gösteren kelimelerin değiştirilmesidir. Yani vefke yazılan ifadelerin içeriğinin değiştirilmesidir.

Aşık etme büyüsü ile ayırma büyüsü arasındaki diğer temel fark ise kullanılan mürekkebin rengidir. Zira aşık etme büyüsü için mavi mürekkep kullanılırken ayırma büyüsü için kırmızı mürekkep kullanılır. Siyah mürekkep ise kişilere korkunç zararların verilmesi düşünüldüğünde kullanılmaktadır.


Kabala büyüsü kaç günde tutar?

Kabala büyüsü hazırlandığı birinci gün tutmaya başlar. Etkilerini her geçen gün biraz daha artırır. Kadınların bir adet dönemi geçtikten sonra ise (yaklaşık 1 ay) en yüksek seviyede tesirini gösterir.

Kabala büyüsünü tarih boyunca çok cazip bir büyü haline getiren asıl önemli husus büyünün bu kadar hızlı etki göstermesidir.

Kabala büyüsü nasıl bozulur?

Eğer büyünün temel malzemesi olan vefk bulunur ve imha edilirse büyü kendiliğinden bozulur. Ancak vefk bulunamazsa vakit geçirilmeden büyü bozma çalışmalarına başlanmalıdır.

Bu hususta en etkili yöntem Kuran surelerini okuyarak büyüyü hükümsüz bırakma çabasıdır.

İslam alimleri tarafından Muavvizeteyn olarak adlandırılan Felak ve Nas surelerinin okunmasıyla İnşallah büyünün bütün tesirleri bertaraf edilebilecektir.


Sevdiğine kavuşmak için büyüden daha hayırlı bir yol

En Etkili Aşk Duaları kitabı

Aşk mevzusundaki sorunları çözmek amacıyla yapılsa bile tüm büyü türleri dinen yasaklanmıştır. Hatta büyü yapmak 7 büyük günahtan biri kabul edilmektedir.

İşte bu itibarla sevgili okurlarımıza En Etkili Aşk Duaları kitabını incelemelerini tavsiye ediyoruz.

Unutmayınız ki büyü yapmak şeytani bir uğraş, dua etmek ise Rahmani bir çabadır.

Adı geçen eseri indirip okumak için tıklayınız


Okurların bu başarılı eser hakkında yaptığı kimi yorumlar ise şöyle