25 Nisan 2017 Salı

Büyü çeşitleri hakkında çok ilginç bilgiler

Büyü çeşitleri ve büyü hakkında detaylı bir araştırma

Bu yazımızda öncelikle farklı kategorilerdeki en yaygın büyü çeşitlerinin tam bir listesini sunacağız. Konu başlıkları hakkında da özet bilgiler vereceğiz.


Büyü çeşitlerinin sıralaması bittikten sonra büyünün gerçekten var olup olmadığı, İslam dininin büyüye bakışı ve amaçlara ulaşmak için büyüden çok daha hayırlı bir yol hakkında da açıklamalarda bulunacağız.

İşte 6 farklı kategoride tüm büyü çeşitleri

Kara büyü çeşitleri

Kara büyüler kişiye ciddi zararlar veren büyülerdir. Bu büyülerde amacın gerçekleşmesi önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Bu nedenle insanların özel hayatlarında mutsuz olmaları, sağlıklarını kaybetmeleri, ciddi sakatlanmalar yaşamaları hatta ölmeleri dahi ihtimal dahilindedir.

Ancak büyü yapan medyum bunların hiçbirisini ciddiye almamakta ve sadece amaca yönelmektedir.

En yaygın kara büyüler şunlardır:

 • Sabun büyüsü
 • Papaz büyüsü
 • Delirtme büyüsü
 • Ayakkabı büyüsü
 • İğne büyüsü


Vefkli büyü çeşitleri


Vefk büyü sözlerinin yazılı olduğu kağıt ya da deri parçası demektir. Günümüzde yaygın olarak uygulanan muskalar da bir çeşit vefk büyüsüdür.

Vefklerde yazılan ifadeler tam bir cümle şeklinde olmayıp genellikle sembolik sözcüklerdir. Vefk yazıları daha çok Arapça, Süryanice, Soğdca ve İbranice yazılmaktadır.

En yaygın vefk büyüleri şunlardır:

 • Yıldız büyüsü
 • Cambar büyüsü
 • Soğan büyüsü
 • Toprak büyüsü
 • Nohut büyüsü

Yön değiştiren büyüler

Bu büyülere "çift ağızlı büyü" adı da verilmektedir. Yön değiştiren büyülerin en önemli özelliği uygulama sırasında herhangi bir hatanın olması halinde büyünün amacından sapması ve bambaşka bir amaca hizmet etmesidir. Mesela bir aşk büyüsünün delirtme büyüsü olması veya şirinlik büyüsünün idrar bağlama büyüsü haline gelmesi gibi.

Yön değiştiren büyüler bu riskleri barındırmasına rağmen kısa sürede etki göstermeleri nedeniyle sıkça başvurulan uygulamalar olmuşlardır.

En yaygın yön değiştiren büyüler şunlardır:

 • Yılan büyüsü
 • Mezar büyüsü
 • Uyku büyüsü
 • Çingene büyüsü
 • Tuvalet büyüsü
 • Tırnak büyüsü
 • Karabiber büyüsü


Aşık etme ve ayırma büyüleri

Aşık etme ve ayırma büyüleri diğer büyü kategorilerine göre çok daha yaygın biçimde uygulanmaktadır. Tarihin ilk çağlarından beri insanların büyüye başvurmasının en büyük sebeplerinden biri de aşk konusundaki sorunlarına çözüm bulma arayışıdır. Hatta büyü kitaplarındaki büyülerin üçte ikisi aşk büyüsü mahiyetindedir.

En yaygın aşk büyüleri şunlardır:

 • Adet kanı büyüsü
 • Köpek büyüsü
 • Evlilik büyüsü
 • Geri getirme büyüsü
 • Düğüm büyüsü
 • Kaşık büyüsü
 • Güzellik büyüsü
 • Soğutma büyüsü
 • Domuz yağı büyüsü
 • Yumurta büyüsü
 • Saç büyüsü


Dini kaynaklara dayanan büyü çeşitleri

Din ile büyü iki farklı alandır ve kesinlikle örtüşmezler. Çünkü din, yapısı gereği nurani bir çaba iken büyü yapmak şer güçlere dayanmaktadır. Ancak tarihte sık sık dini metinleri kullanarak büyü yapıldığına da tanık olunmuştur.

En yaygın din kaynaklı büyüler şunlardır:

 • Kabala büyüsü
 • Kilit büyüsü
 • Mum büyüsü


Arkaik büyü çeşitleri

Arkaik büyüler tarihin ilk çağlarında ortaya çıkmış büyü anlamındadır. Bu büyüler yazılı tarihin öncesinde bile yaygın olarak başvurulan uygulamalardır. Arkaik büyülerin kimileri zaman içinde unutulmuş kimileri ise başka büyülerin içine nüfuz etmiştir.

Günümüze kadar gelebilen arkaik büyüler şunlardır:

 • Kemik büyüsü
 • Lamia büyüsü
 • Tuz büyüsü


Büyü ile ilişkilendirilen toplumlar

İnsanlık tarihi incelendiğinde bazı toplumların büyüyle çok daha yakın temas halinde oldukları görülür bazı toplumlarda ise büyü uygulamaları neredeyse yok denecek kadar azdır.

Tarihte yaygın biçimde büyülere başvuran ve büyü konusunda köklü bir geçmişe sahip olan toplumlar şunlardır:

Araplar
İbraniler
Süryaniler
Kızılderililer
Kıptiler
Soğdlar
Aborjinler
Çinliler

Bu uluslar dışında diğer toplumlarda da belli düzeyde büyü uygulamalarına rastlanmaktadır.


Büyü gerçekten var mıdır?

Büyü üzerine yapılan tartışmalarda sorulan ilk soru genellikle büyünün olup olmadığıdır. Pek çok kişi büyü uygulamalarının gerçekliğe işaret etmediğini, dolayısıyla da bu alanın hurafelerden ibaret olduğunu dile getirmektedir.

Ancak bu görüş kesinlikle yanlıştır. Çünkü hem bilim hem de din büyünün varlığını kabul etmektedir.

İslam’ın büyüye yaklaşımı

Kuran-ı Kerim’de büyü (sihir) kelimesi pek çok ayette geçmektedir. Ayrıca Hz. Muhammed de sahih hadislerde büyünün varlığına dair beyanlarda bulunmuştur.

Dikkat, büyü yaptırmak büyük günahtır!

Maide suresi ile Felak suresinde her tür büyü uygulaması yasaklanmıştır. Hz. Muhammed de sahabelere büyüden uzak durmalarını emretmiştir. Yani İslam’ın temel kaynaklarında büyü uygulamaları caiz görülmemektedir.

Büyük İslam alimleri de büyü için “yedi büyük günahtan biri” ifadesini kullanarak müminleri bu tarz uygulamamalara tevessül edilmemesi konusunda uyarmışlardır.


Amaçlarınıza ulaşmak için duaların muazzam gücünden faydalanın!

Yazımızı noktalamadan önce büyü yapmak yerine dua ederek amaçlarınıza ulaşmanıza vesile olacak çok etkili bir dua kitabı tavsiye etmek istiyoruz.

Her Kapıyı Açan Anahtar Dualar adlı bu başarılı eser inşallah sizin yaşamınızda da hayırlara vesile olacaktır.

Peki 600 sayfayı aşkın ve 13 yılda hazırlanan bu muazzam eserde ne tür dualar var?

Dilek ve hacet duaları
Hz. Muhammed’in dilinden dualar
Şifa duaları
Bereket duaları
Din büyüklerinin niyazları
Gün içinde okunan dualar

ve daha pek çok kategoride yüzlerce farklı duayı Her Kapıyı Açan Anahtar Dualar adlı eserde bulabilirsiniz.

Eseri indirip okumak için tıklayınız


Eser hakkında yapılan yorumların bir kısmını aşağıda bulabilirsiniz.