13 Ocak 2017 Cuma

En etkili büyü bozma duası hangisidir, lütfen yardım edin!

Büyü bozma duasının sözleri ve tesirlerine dair her şey

Pek çok okurumuz bize en etkili büyü bozma duasının hangisi olduğunu soruyor. Çünkü bu okurlarımız büyünün tesirine kapıldıklarını ve bu illetten bir an önce kurtulmak istediklerini ifade ediyorlar.


Büyünün tesirine kapılmak da büyülenmemiş olduğu halde böyle bir zanna kapılmak da dehşet verici bir durumdur. Çünkü büyüye maruz kalmak bir insanın başına gelebilecek en tehlikeli ve can sıkıcı durumlardan biridir.

Bu yazımızda büyünün gerçekten var olup olmadığı, büyünün belirtileri ve en önemlisi de büyü bozma duası hakkında detaylı bilgiler vereceğiz.

Yazımızı hazırlarken İslam alimlerinin konuya bakış açısını esas alacağız ve sadece sahih kaynaklara dayanan bilgiler sunacağız.

Yazımızın hayırlara vesile olmasını temenni ederek maddelerimize geçiyoruz.

Büyü gerçekten de var mıdır?


Büyü, Kuran-ı Kerim’de varlığı kabul edilen ve kesin bir dille yasaklanan icraatlardır. Kuran’da Maide suresi ile Felak surelerinde büyü hakkında bilgiler verilmiş ve her türlü büyü uygulaması kesin bir dille yasaklanmıştır.

Peygamberlerin kıssaları anlatılırken (özellikle Hz. Yusuf ve Hz. Süleyman kıssalarında) defalarca büyü mevzusuna değinilmiştir.

Yani Kuran, büyünün varlığı konusunda müminlerde herhangi bir tereddüt bırakmayacak sarihlikte açıklamalar yapmakta ve müminleri bu karanlık çabadan men etmektedir.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed de birçok hadisinde büyüye değinmiş ve sahabeleri bu tarz çabalar içine girmeme konusunda uyarmıştır.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle bir Müslüman’ın büyüye inanmamak gibi bir lüksü yoktur. İslam’ın temel kaynaklarında defalarca geçen bu kavram bir mümin tarafından “soyut ve hayali” bir kavrammış gibi değerlendirilemez. Tabi bu gerçekliğin farkında olan mümin kişiler, büyünün “büyük günahlardan biri” olduğunu da asla hatırlarından çıkarmamalıdır.


Hz. Muhammed’e gerçekten de büyü yapıldı mı?

Güvenilir kaynaklar Hz. Muhammed’e yönelik büyüler yapıldığını ifade etmektedir. Ancak İslam Peygamberi her seferinde Allah tarafından korunmuştur.

Hz. Muhammed’i zor durumda bırakmak isteyen müşrikler bazen büyü yapmışlar bazen de nazarı güçlü kişileri getirterek ona zarar vermeye çalışmışlardır. Ancak her seferinde yüce Allah, son peygamberi korumuştur.

Yahudi kadının Hz. Muhammed’e yönelik yaptığı düğüm büyüsü

Hz. Muhammed’e yapılan en tesirli büyü hiç şüphesiz ki bir Yahudi kadının yaptığı düğüm büyüsüdür.

Bu büyü, İslam peygamberini bir süre olumsuz etkilemiştir. Bunun üzerine yüce Allah Felak suresini indirmiş ve bu sureyi okuyan Hz. Muhammed, Allah’ın izni ile kurtulmuştur.

Hz. Ali ve beraberindeki sahabeler, düğümlü ipleri bir tarağın dişlilerine sarılmış vaziyette bir kuyuda bulmuşlardır. Zaten Felak suresinde de “iplere düğüm atan kişilerden” bahsedilmekte ve bu kötü niyetli uygulamadan kurtulmak için Allah’a sığınılması gerektiği ifade edilmektedir.


Bana büyü yapıldı mı? Büyü belirtileri nelerdir?

Bir kişi hiçbir zaman kendisine büyü yapılıp yapılmadığından emin olamaz. Çünkü büyü mahiyeti gereği sinsi bir düşmandır. Bazen çok sayıda büyü belirtisi ortaya çıkar ve kişi kendisine büyü yapıldığından yüzde yüz emin olur bazen de büyü hiçbir belirti göstermeden kişiye ciddi zararlar vermeye başlar.

Bir kişinin büyülendiğine dair en büyük kanıt “yaşamında karşılaştığı yeni sıkıntılar”dır. Zira büyü kişinin yaşamındaki normal seyri bozmuş ve hayatına yeni bir istikamet vermiştir. Eğer bir kişi eski yaşam düzenini bir türlü yakalayamıyorsa ve sürekli yeni sorunlarla boğuşmak zorunda kalıyorsa bilmelidir ki büyülenmiş olma ihtimali yüksektir.

Ancak daha bariz büyü belirtileri de vardır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:

  • Yoğun uyku isteği veya uykusuzluk problemleri
  • Devamlı eşya kaybetmek
  • Ayakkabıların bulundukları yerde düzensiz vaziyette olmaları ve normalden çok hızlı yıpranmaları
  • Bir yerde çok fazla duramama ve hemen dışarı çıkma isteği duyma
  • Anlamsız şekilde dalgınlaşma ve dalgınlık anında hiçbir şey düşünmeme
  • Saklarlaşma ve çok fazla eşya kırıp dökme
  • İş ve eğitim hayatında ani başarısızlık halleri
  • Dil sürçmeleri ve kendini ifade etmekte zorlanma
  • Devamlı açlık hissi yaşama (Bazı insanlarda karın şişkinliği de görülebilmektedir)
  • Bedeni üzerinde büyük bir ağırlık hissetme ve güçten kuvvetten düşme

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi bu belirtilerin hiçbiri görülmeden de büyü tesirini gösterebilir. Bu bakımdan “büyü yapılmış olma şüphesi” dahi büyü bozma duasını okumak için yeterli bir sebep kabul edilmelidir.


Büyü bozma duasının sözleri


Hz. Muhammed’e büyü yapıldığı zaman Felak suresi indirilmiş ve bu surenin okunması ile büyü bozulmuştur. O günden sonra da Felak suresi büyü bozma duası olarak kabul görmüştür.

Ancak büyü bozma duası sadece Felak suresinden ibaret değildir. Dua besmele ile başlar, ardından bir cümlelik mukaddime bölümü vardır. Daha sonra kısa bir büyü bozma duasının lafızları okunur. En sonunda ise Felak suresi okunur ve dua bitirilir.
Buna göre büyü bozma duasının sözleri tam olarak şöyle olacaktır:

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Subhane rabbiyel aliyyil alel Vehhab”

“Ya Samedü min ğayri şibhin fe la şey'e ke mislih.”

“Kul e'uzü birabbilfelak. Minşerri ma halak. Ve min şerri ğasikın iza vekab. Ve min şerrinneffasati fiyl'ukad. Ve min şerri hasidin iza hased.” (amin)


Büyü bozma duası hakkında 3 önemli uyarı

Büyü bozma duası tek başına büyünün hükümsüz bırakılması için yeterlidir. Dua okunurken ayrıca bir uygulama yapmaya gerek yoktur. Yani dua ile birlikte tütsü yakmak, kurban kesmek gibi caiz olmayan uygulamalara başvurulmamalıdır.

Büyü bozma duası, bir hayır dileme duasıdır. Bu manada büyüye maruz kalan şahsın bir yakını tarafından da kişinin adı zikredilerek okunabilir. Bunda bir mahzur yoktur.

Eğer kişi büyü bozma duasını ezberlemekte zorlanıyorsa yazılı bir metin üzerinden de okuyabilir.

Çok önemli bir kaynak tavsiyesi

Yazımızı noktalamadan önce çok önemli bir dua kitabı tavsiye etmek istiyoruz.

Her konuda dua örneklerine ulaşabileceğiniz yüzlerce farklı konuya dair duaya yer veren “Her Kapıyı Açan Anahtar Dualar” adlı eser pek çok kişinin yaşamında önemli değişimlerin kapısını açtı. Bu eser inşallah sizin de yaşamınızda hayırlara vesile olacaktır.

Kitabı indirmek için tıklayınız

Eser hakkında yapılan yorumların bir kısmını aşağıda bulabilirsiniz.