4 Aralık 2016 Pazar

Yumurta büyüsü hem ayırma hem aşık etme büyüsüdür, dikkat!

Çift kutuplu bir büyü: yumurta büyüsü

Yumurta büyüsü en etkili büyüklerden bir olup uygulamadaki kimi küçük detaylara göre hem aşık etme hem de ayırma büyüsü olarak uygulanabilen bir büyüdür. 


Yumurta büyüsü çok tesirli bir büyü olmasına rağmen bazen tam tersi sonuçlara yol açabilmektedir. Mesela aşık etmek üzere uygulandığında kişileri tamamen ayırabilmekte veya soğutma amacıyla yapıldığı halde etkili bir bağlama büyüsü işlevi görebilmektedir.  Bu tarzda yanlışlıkla tam zıt amacını gerçekleştiren büyülere “çift kutuplu büyü” denilmektedir.

Büyüsün böylesine amaç sapmasına uğramasının nedeni çok küçük detaylarda yapılan basit hatalardır. Bu bakımdan büyüyü yalnız ehil olan kişilerin uygulaması ve yetersiz bilgiye sahip kişilerin kesinlikle denemelere girişmemesi son derece önemlidir. 

Bu yazımızda yumurta büyüsünün nasıl yapıldığı ve nasıl bozulduğu üzerine ayrıntılı bilgiler vereceğiz. Yazımızın sonunda ise önemli bir ikazda bulunarak çok kıymetli bir eser tavsiye edeceğiz. 

Keyifli okumalar dileyerek maddelerimize geçiyoruz. İşte yumurta büyüsü hakkında her şey:


Yumurta büyüsünde en önemli detay


Bu büyünün aşık etme büyüsü mü yoksa ayrıma büyüsü mü olduğunu belirleyen asıl etmen büyünün kaç adet yumurta ile yapıldığıdır.

Aşık etme büyüsü iki adet yumurta ile icra edilir eğer ayırma büyüsü icra edilecekse tek yumurta ile büyü yapılır.

Yumurta büyüsünün son aşamasında ise büyünün yapılış amacına göre büyü malzemeleri ya suya bırakılır ya da toprağa gömülür.


Yumurta büyüsünde yumurtanın sarısı ile akı ne anlama gelmektedir?

Yumurta sarısı kadını , yumurta akı ise erkeği temsil etmektedir.Bu sembolleştirme gelişigüzel yapılmamıştır.Çünkü yumurtanın sarısı ile akının kadın-erkek mevzusunda şu belirleyici özellikleri bulunmaktadır:

Yumurtanın sarısı yeni civcivlerin ortaya çıkmasını sağlayan kısımdır. Yani yumurtanın “doğurganlık merkezi”dir. Bu bakımdan “annelik” ile doğrudan bağlantılıdır.

Yumurtanın akı ise yumurtanın sarısını çepeçevre sarar ve onu dış etkenlerden korur”. Erkeğin kadını ve çocukları dış tehlikelere karşı koruması ile yumurta akının yumurta sarısını çevrelemesi arasında ilişki vardır.

Yumurta sarısı renk olarak altını yani “değerli mücevherleri” çağrıştırır. Yumurta akı ise “saydam ve sade”dir. Bu da kadın ve erkeğin günlük yaşamdaki imajlarına uygun belirlemelerdir.

Simgeleştirmeyi bu şekilde izah ettikten sonra yumurta büyüsünün uygulama aşamalarına geçebiliriz. Yumurta büyüsü tarihin ilk çağlarından beri şu üç aşamayı takip ederek yapılmaktadır:

Yumurta büyüsünde “has eşya bulma” aşaması

Yumurta büyüsünde ilk aşama aşık ettirilecek veya ayrılmaları temin edilecek kişilere ait “saç veya tırnak” parçası bulma aşamasıdır. Büyü uygulamalarında saç veya tırnak gibi kişinin bedeninden alınan parçalara  “has eşya” adı verilmektedir.


Yumurta büyüsünde ikinci aşama: “harmanlama aşaması”


Bu aşamada eğer aşık etme büyüsü yapılacaksa iki ayrı yumurtadan birisindeki yumurta sarısı ile diğer yumurtanın akı alınır ve yeni bir kapta bir araya getirilir. Aslında bu sembolik uygulama “iki ayrı kişinin bir beden” haline getirilmesidir. Yani temin edilecek olan aşk ile “iki gönül bir olacak”tır.

Ayrılık büyüsü yapılacaksa tek yumurta alınarak yumurtanın sarısı ayrı bir kaba yumurtanın akı ayrı bir kaba konur. Bu uygulamanın sembolik anlamı ise bir ve birlikte olan kadın ile erkeğin ayrılması”dır.

Harmanlama aşamasında hem aşık etme versiyonunda hem de ayırma versiyonunda hazırlanan yeni karışımlara kişilere ait saç veya tırnak parçaları atılır. Buna “harmanlama” denir.

Bu malzemeler yumurtaya karıştırılırken kimi tılsımlı ifadeler söylenir. Bu sözler aşık etme ve ayrılma versiyonlarında birbirinden farklıdır. Okunan bu ifadelerin Tevrat’ın kimi bölümlerinin tersten okunması biçiminde olduğunu söyleyen çok sayıda “büyü üstadı” vardır.

Yumurta büyüsünde son aşama: karışımların suya katılması veya toprağa gömülesi

Bu aşamada eğer büyü aşık etme büyüsü niyetiyle yapılmışsa hazırlanan karışım bir akarsuya veya denize atılır.

Şayet büyü, ayrıma büyüsü biçiminde yapılmışsa daha önceden ayrılmış yumurtanın sarısı ile akı farklı iki yere gömülmektedir.

Bu aşama tamamlanır tamamlanmaz büyü tesirini göstermektedir. Eski el yazması kitaplarda yumurta büyüsünün “yeni aydan dolunaya kadar” (yaklaşık 14-15 gün) en yüksek tesirini gösterdiği ifade edilmiştir.


Yumurta büyüsü nasıl bozdurulabilir?


Yumurta büyüsünün en güvenilir ve en sonuç alıcı büyü bozma yolu kimi Kuran surelerini okuyarak büyüyü bozmaya çalışmaktır.

Bu hususta Felak suresi ile Nas surelerinin birlikte okunması çok mucizevi tesirlere vesile olmaktadır. Bu surelerin bir defa okunması ile inşallah en güçlü kara büyüler dahi bir anda hükümsüz kalacaktır.

Yumurta büyüsü yapmak günah mıdır?

Evet, yumurta büyüsü de dahil olmak üzere büyünün her türünü icra etmek günahtır. Büyünün dinen caiz olmadığı Maide suresinde açıkça beyan edilmiştir. Ayrıca Hz. Muhammed’in de pek çok hadisi şerifinde büyünün şer bir uyguma olduğuna dair beyanlar bulunmaktadır.

Bu itibarla duyarlı bir müminin kesinlikle bu tarz uygulamalardan uzak durması gerekmektedir.


Önemli bir tavsiye

“En Etkili Aşk Duaları” kitabı

Yazımız noktalamadan önce sevgili okurlarımıza önemli bir tavsiyede bulunmak istiyoruz:

Yumurta büyüsü gibi uygulamalara genellikle aşk konusundaki sorunların halli için başvurulduğu bir gerçektir. Kişi sevdiğine kavuşmak ve mutlu bir yaşam sürmek adına bu şer yola girmektedir. Yani “niyet iyi, fakat niyete varış tarzı kötü”dür.

Bu hususta okurlarımıza büyü yapmak yerine dua etmelerini öneriyor ve “En Etkili Aşk Duaları” kitabını okumalarını tavsiye ediyoruz.

Bu eserde surhubat duası, şahmeran duası, muhabbet duası ve daha pek çok etkili aşık etme duasını bir arada bulabilirsiniz. Eserle birlikte okurlara duaların ne zaman ve nasıl okunması gerektiği konusunda bilgi veren “Uygulama Rehberi”nin de gönderildiğini ifade etmekte fayda var.

En Etkili Aşk Duaları kitabını indirmek için tıklayınız

Adı geçen üzerine yapılan yorumların bir kısmını aşağıda bulabilirsiniz