13 Eylül 2016 Salı

4 gün 4 gecede etkili tırnak büyüsü

Kadim bir uygulama: tırnak büyüsü

Tırnak büyüsü son derece etkili bir aşık etme ve kendine bağlama büyüsüdür. Bu büyü pek çok uygulamanın iç içe yapılması ile icra edildiğinden son derece tesirlidir ve bozdurulması oldukça güçtür. Aşık etme büyüleri içinde bu kadar hızlı etki edebilen nadir büyülerden biridir.

Bu yazımızda tırnak büyüsünün yapılış tarzı ve bu büyünün etkileri üzerine bilgiler sunmaya çalışacağız. Yazımızın sonunda ise büyünün nasıl bozdurulacağına dair kısa bir açıklama yaparak önemli bir tavsiyede bulunacağız.


Tırnak büyüsü hangi amaçlarla yapılmaktadır?


Tırnak büyüsü aşık etme ve kendine bağlama amacıyla yapılan büyülerden biridir. Ancak büyüdeki uygulamalar tersten yapılırsa son derece tesirli bir soğutma ve ayırma büyüsü olarak da uygulanabilir.

Tırnak büyüsü maalesef tarih boyunca kötü amaçlarla kullanılmış ve insanlara büyük zararlar vermiş bir büyüdür. Bir aşık etme büyüsünün kötü sonuçlar doğurmasının nedeni daha çok evli kişilere yönelik yaptırılması ve yuvaların dağılmasına sebep olmasıdır. Zira bu büyüye ilk çağlarda büyük miraslara konmak veya tahtların varislerini değiştirmek gibi büyük amaçları gerçekleştirmek maksadıyla başvurulurdu.

Günümüzde ise -kısmi uygulamalar hariç tutulursa- daha çok bekar kişiler arasında bir aşk ilişkisi için temin etmek üzere başvurulan bir büyü türüdür.

Tırnak büyüsünün sadece kadınlar tarafından erkeklere yönelik yapıldığına dair yaygın bir inanış olsa da bu doğru değildir. Erkekler de aynı büyü aşamalarını takip ederek kadınlara bu büyüyü yaptırabilmektedir.

Tırnak büyüsünde tırnakların farklı renklere boyanması aşaması

Tırnak büyüsünde ilk aşama kadın ya da erkeklerin tırnaklarının boyanması aşamasıdır. Bu boyama uygulaması gece vakti yapılır ve boyanan tırnaklar sabahın ilk ışıkları ile birlikte tekrar silinir.

Hangi tırnağın hangi renge boyanacağı önceden bellidir. Sadece sol el orta parmağın tırnağı ile sağ el işaret parmağının tırnakları boyanmaz. Geriye kalan tüm tırnaklar boyanır.

Tırnak büyüsünün Orta Doğu’da yapılan kimi uygulamalarında tırnaklar boyanmaz fakat tırnakların üzerine renklerin isimleri yazılır. Bu uygulama farklılığı büyünün tesiri üzerinde herhangi bir etki yapmaz.


Tırnakların boyanması sırasında söylenen sözler

Tırnaklar boyanırken bazı tılsımlı sözler söylenmektedir. Bu sözlerin ne olduğuna dair değişik kaynaklarda değişik görüşler vardır. Bazı kaynaklarda bu sözlerin Tevrat’tan alınan kimi bölümlerin tersten okunmuş biçimi olduğu iddia edilirken kimi eserlerde bu sözlerin Antik Yunan metinlerinden alındığı söylenmiştir.

Büyü yapan üstat (medyum) bu sözleri okurken bazı kişi isimlerini telaffuz eder. İsmi geçen bu kişiler aşık ettirilecek kadın ve erkek ile her iki şahsın anneleridir. Bunun sebebi büyü uygulamalarında soy bağının anne üzerinden geçtiğine inanılmasıdır.

Tırnakların tılsımlı sözcükler eşliğinde boyanarak silinmesi ritüeli üç gece tekrarlanır.


Tırnak büyüsünde “karma”nın yakılması aşaması


Büyü uygulamasının 4. gecesinde aşık ettirilecek kişi ile aşık olunacak kişinin adının yazılı olduğu bir vefk hazırlanır. Vefk büyü yapmaya yarayan yazılı kağıt demektir.

Vefkin üzerine ayrıca sevgililerin kavuşmasına engel olabilecek kişilerin de adları yazılmaktadır. Böylece herhangi bir birliktelikte bu şahıslar itiraz edemeyecekler ve bu aşkı hemen onaylayacaklardır.

Hazırlanan vefk kağıdı 4 defa yüksek sesle okunduktan sonra üstat tarafından küçük küçük parçalara bölünür. Bu kağıt parçalarının içine ise boyanmış tırnakların uçları hafifçe kesilerek karıştırılır. Sol elin orta parmağının tırnağı ile sağ elin işaret parmağının tırnağı da boyasız olmalarına rağmen hafifçe kesilerek kağıt parçalarının içine katılır. Hazırlanan bu kağıt-tırnak karışımına “karma” adı verilir.

Dördüncü gecenin sabahında bu “karma” ateşe atılarak yakılır. Ateşe atma sırasında söylenen “lafz-ı girift” vasıtasıyla sevgilinin gönlünün tamamen bağlandığı ifade edilir.


Tırnak büyüsünün tesirleri

Eski el yazması kitaplarda tırnak büyüsü ile aşık ettirilen kadınların ve erkeklerin yaşamına dair rivayetlere sıkça yer verilmiştir. Anlatılanlarda ailesi ve çocuklarını gözlerini kırpmadan terk edip “sevgililerine kaçan” kadın ve erkeklere dair sayısız olay anlatılmaktadır.

Ayrıca bu kitaplarda hiç de “denk olmayan” kişilerin bu büyü sayesinde nasıl da birbirlerine aşık ettirildikleri ve bunun sonucunda nasıl komik olayların cereyan ettiği de anlatılmaktadır.

Tırnak büyüsü nasıl bozulur?


Tırnak büyüsünün yapıldığı 4 günlük sürede aşık olan veya aşık ettirilecek kişi kadın ise ve kadın adet dönemine girerse büyü kendiliğinden bozulmaktadır. Zaten kadınların içinde bulundukları büyü uygulamalarının çoğu için bu durum geçerlidir. Adet kanının kendisi güçlü bir büyü malzemesi olmasına rağmen en tesirli büyüleri bozma özelliği de göstermektedir.

Büyünün ikinci bozdurulma yolu ise bir üstadın (medyumun) kimi büyü uygulamaları yaparak büyüyü tesirsiz kılmasıdır. Ancak bu tarzdaki uygulamaların bazen mecrasından saparak olumsuz durumlara da yol açtığına tanık olunmaktadır. Bu bakımdan medyumlar eliyle büyü bozma uygulamalarından mümkün olduğu kadar uzak durulmalıdr.

Üçüncü ve en güvenilir büyü bozma yolu ise bazı Kuran sureleri okuyarak büyüyü tesirsiz kılma çabasıdır. Burada herhangi bir aracıya gerek yoktur. Kişinin kendisi veya bir yakını Felak, Nas, İhlas, Rahman ve Cuma surelerinden birini veya birkaçını okuyup büyünün bozulması vesilesiyle niyet ederse inşallah en etkili büyüler dahi hemen hükümsüz kalacaktır.


Aşk konusunda büyü yaptırmak yerine dua etmek ve “En Etkili Aşk Duaları” kitabı

Aşk çok güçlü bir duygudur ve insana hiç olmadık şeyler yaptırmaktadır. Bu olmadık şeylerden birisi de aşk konusunda büyü yaptırmaktır. Maalesef aşk konusundaki sorunlarının halli için pek çok kişinin medyumlara giderek çareler aradığına üzülerek tanık olmaktayız.

Ancak bilinmelidir ki büyü yapmak Kuran-ı Kerim’de kesin bir dille yasaklanmıştır. Hatta büyü yapmak İslam alimlerince “büyük günahlardan biri” kabul edilmiştir.

Bu itibarla ilgili okurlarımıza büyü yapmaktan uzak durmalarını bunun yerine dua etmenin emin yolunu tutmalarını öneriyoruz. Bu hususta son zamanlarda çıkan ve onlarca etkili aşk duasına yer veren “En Etkili Aşk Duaları” adlı eser okurlarımızın başucu kaynağı olacak niteliktedir.

Kitaba ulaşmak için tıklayınız

Eserle ilgili yapılan yorumların bir kısmını aşağıda bulabilirsiniz