16 Ağustos 2016 Salı

Sabun büyüsü ile düşmanın hayatını mahvetme

Sabun büyüsü yaparak kısa sürede ciddi zararlar verme

En etkili kara büyülerden biri olan sabun büyüsü ile düşmanlara sadece birkaç gün gibi kısa bir sürede büyük zararlar verdirilebilir. Çünkü bu büyüde olağanüstü varlıkların şer güçlerinden faydalanılmaktadır.

Sabun büyüsü, sabun kalıbı ya da kireç taşı ile yapılan bir büyü olup tarihi eski çağlara kadar götürülebilen kadim bir büyüdür. Antik çağlardan günümüze kadar en sık icra edilen büyülerden biri olmuştur. Hızlı tesir göstermesi ve bozdurulmasının güçlüğü nedeniyle çok fazla rağbet görmüştür.

Bu yazımızda sabun büyüsünün yapılışı, etkileri ve bozdurulması üzerine ayrıntılı bilgiler vermeye çalışacağız.


Sabun büyüsü niçin yapılır?


Sabun büyüsünün en önemli yapılış nedeni düşman kabul edilen birisine zarar vermektir. Yani bu büyüde tek amaç kötülük etmektir. Uygulamanın bu şer niyetinden ötürü sabun büyüsü “kara büyü” kategorisinde değerlendirilir.

Sabun büyüsü ile şu hususlarda kişiye zarar verilmeye çalışılır:
  • Kişinin zihinsel yapısını bozarak onu delirtir veya ona yanlış kararlar aldırır.
  • Özellikle mide ve kalp gibi karın bölgesi hastalıklarına yol açarak kişinin hastalanmasına sebep olur. Eğer kişinin ciddi bir hastalığı varsa hastalığın şiddetini artırır.
  • Büyüye maruz kalan kişinin tüm cinsel yaşamını sekteye uğratır. Erkekliği bağlama ve kadınlığı köreltme gibi uygulamalarla cinsel isteksizliği ortaya çıkarır.
  • İnsanların arasını bozar, soğutma büyüsü işlevi görür. Karı-kocaların ayrılmasına veya yuvaların dağılmasına sebebiyet verir.
  • Kişinin basiretini bağladığı için girilen tüm ticari serüvenler hüsranla sonuçlanır.
  • Sabun büyüsüne maruz kalan kişilerin ahlaki yapıları bozulur, insanlara kendi elleri ile kendilerini zor durumda bırakacak eylemler yaptırır.

İşte bu tür zararlar vermesi nedeniyle sabun büyüsü düşmanların birbirlerine sıkça yaptıkları bir büyü haline gelmiştir.


Sabun büyüsü nasıl yapılır?


Sabun büyüsü üç aşamada uygulanır. Bu aşamalar ülkeden ülkeye ve çağdan çağa çok az değişikliklere uğramıştır.

 Sabun büyüsünün “suret verme” aşaması

Bu aşamada her kime büyü yapılacaksa onu temsil eden bir heykelcik yapılır. Heykelcik sabun, kireç taşı veya kilden yapılabilir. Ancak en yaygın kullanılan malzeme sabundur. Zaten büyü de adını oradan almıştır.

Burada yapılan heykel, profesyonel anlamda bir eser değildir. Kabataslak bir model çıkarılır. Erkekler için köşeli sabun kalıpları kullanırken kadınları karşılamak üzere oval sabunlar tercih edilir.

Sabun büyüsünün “telesma” aşaması

“Telesma” aslında “tılsım” kelimesinin karşılığıdır ve her türlü büyü aracı anlamına gelmektedir. Kelimenin bir diğer anlamı ise “sırlara vakıf olma”dır.

Bu aşamada sabun kalıbı üzerine tılsım bırakılmaktadır. İki tür tılsım bırakma biçimi vardır:

Bunlardan birincisinde sabun kalıbının belli yerlerine iğneler batırılmaktadır. Kişiye verilecek zararın türüne göre iğnelerin batırılacağı yer ve iğne sayısı belirlenir. Mesela kişinin ailesine ihanet etmesi isteniyorsa sabunun arka tarafına 3 iğne batırılır. Eğer kişinin başka birisine aşık olması isteniyorsa sabun kalıbının ön tarafına beli aralıklarla 12 adet iğne batırılmaktadır. Batırılacak iğne sayısı gelişigüzel yapılmamaktadır, eski numerik hesaplamalara dayanarak uygulama icra edilir.

Kimi uygulamalarda ise iğne batırmak yerine ilgili yerlere sembolik işaretler çizilmektedir. Bu işaretler daha çok eski çağ medeniyetlerine ait harfler ve sayı sistemleridir.


Sabun büyüsünün “tayin” aşaması

İğne batırılmış veya üzerine şekil çizilmiş sabun kalıbı gece vakti nehir, göl, deniz gibi bir doğal su kaynağına atılmaktadır. (Tılsımlı sabun kalıbı kesinlikle kuyulara atılmaz, yoksa büyü yaptıran kişinin kendisine zarar vermeye başlar.)

Doğal su kaynağına atılmış sabun kalıbı erimeye başladıkça büyü tesirini gösterir. Ne zaman ki sabun kalıbı eriyip de batırılmış iğneler düşerse işte o zaman büyü tamamen etkisini gösterecek demektir. Eğer iğne yerine sembolik şekiller kullanılmışsa sembollerin silikleşip okunamaz hale gelmesi ile büyü tamamen nüfuzunu gösterir.

Sabun büyüsünün daha hızlı tesirini göstermesi için yapılan bir uygulama

Sabun kalıbının 6-8 günde suda eridiği ve büyünün tesirlerini gösterdiği bilinmektedir. Ancak kimi durumlarda büyünün çok hızlı faaliyete geçmesi istenmektedir. Bu hallerde sabun kalıbı yerine kireç taşı kullanılmaktadır. Kireç taşının kullanılması halinde büyü sadece birkaç saatte tesirini göstermeye başlayacaktır. Zira kireç taşı suda hemen erimektedir.

Eğer büyünün sabuna göre daha geç etkilerini göstermesi isteniyorsa kil kullanılarak büyü yapılır. Kil, sertleşmiş çamur olmasına rağmen bazen suyun altında aylarca değişikliğe uğramadan kalabilmektedir.


Sabun büyüsünün 3 farklı bozdurulma yolu


Sabun büyüsü sadece üç yolla bozdurulabilmektedir. Bu yollar şöyle sıralanabilir:

  1. Büyünün tayin aşamasında, yani kalıbın erimesinin beklendiği vakitte çok büyük bir doğal afet meydana gelirse büyü kendiliğinden bozulur. Deprem, sel, çekirge istilası gibi insanları derinden etkileyen hususlar ecinni (cinler) taifesini de etkilemektedir. Bu nedenle büyünün ritüellerinin tamamlanmasını beklemeden oradan ayrılırlar. Bu tarzda yarım kalmış büyülere “sihri nakıs” adı verilir.
  2. İkinci büyü bozma yolu ise “arkaik metot”tur. Bu metotta kimi kutsal metinler tersten okunur ve bir yaşını doldurmamış bir sığır yavrusu kurban edilerek büyü geçersiz kılınır.
  3. Üçüncü ve en güvenilir büyü bozma uygulaması ise Kuran sureleri” ile büyü bozmaya çalışmasıdır. Bu uygulamayı kişinin kendisi veya bir yakını hiçbir aracıya gerek kalmadan yapabilir. Yani medyumlara veya hocalara ihtiyaç yoktur. Büyü bozma konusunda tesirleri bilinen Felak, İhlas, Nas, Rahman, Cuma surelerinden bir ya da birkaçının okunması ile en tesirli büyüler dahi bir anda tüm hükmünü kaybetmektedir.


Önemli bir tavsiye: aşk konusunda büyü yapmak yerine dua etmek

Büyüye başvuran kişilerin büyük bir kısmının bu şer güce sırf aşk konusundaki sorunlarının halli için başvurduğu bilinmektedir. Ancak bilinmelidir ki büyü yapmak 7 büyük günahtan biridir ve İslam dini büyü yapmayı kesin bir dille yasaklamıştır. Ayrıca büyü yapmak amacıyla başvurulan medyumların dünyası hiç de tekin bir alem değildir.

Sevgili okurlarımıza büyü gibi şer bir uygulamaya bulaşmak yerine dua etmenin emin yolunu tutmalarını öneriyoruz. Bu hususta son zamanlarda “En Etkili Aşk Duaları” adlı bir eser çıktı. Bu kitabın ilgili okurlarımızın başucu kaynağı olacağını düşünüyoruz.

Kitaba ulaşmak için tıklayınız

Adı geçen eser üzerine yapılmış yorumların bir kısmını aşağıda ekran görüntüsü biçiminde bulabilirsiniz.