28 Temmuz 2016 Perşembe

havas ilmi safsata mı yoksa dini şifa mı

Havas ilmi hakkında her şey 

Havas ilmi, kimine göre İslami motifler kullanılarak büyücülük yapmak, kimine göre ise Kuran ve hadis vasıtasıyla insanlara şifa dağıtmaktır. Yine bazı alimler havas ilmini kesin bir dille reddedip “şer” uygulamalar olarak tanımlarken bazıları bu ilim hakkında kötü söz söylemekten ısrarla uzak durmakta ve ustaca konuyu geçiştirmektedir.

Peki gerçekte havas ilmi nedir, kökenleri nereye dayanır, hangi metotları uygular ve en önemlisi de İslami anlayışa uygun bir bilgi alanı mıdır? Yazımızda bu konuyu irdeleyerek  “Havas ilmi nedir?” sorusuna tüm boyutlarıyla yanıt vermeye çalışacağız.

Havas ilmi ismini nereden almaktadır?


“Havas” kelimesi “yüksek mertebede olan, halktan üstün kişiler” anlamına gelmektedir. Havas ilmi de “sadece belli bir kesimin bildiği ve halkın anlamadığı” bilgiler anlamına gelmektedir.

Havas ilminin bu isimle anılmasının sebebi eski dönemlerdeki medyumların genellikle toplumun en eğitimli kişileri arasından çıkmış olmasıdır. O dönemin medyumları ya da havas alimleri doğu ve batı dillerinden birkaç tanesini bilir ve döneminin tüm bilimlerini takip ederlerdi.

Günümüzdeki medyumlar ile cinci hocalar göz önüne alınarak bir karşılaştırma yapmak eski dönem havas alimlerine haksızlık olacaktır. Onları ancak günümüzün akademisyenleri, psikologları ve sosyal iletişim uzmanları ile karşılaştırmak doğru bir tespit olacaktır.

“Havas ilm”, “ilmi ledun” ve “cifır ilmi” aynı şey midir?

Hayır aynı şey değildir. İlmi ledun, gizli ilimler demektir ve daha çok el ve yüz okuma sanatıdır. Cifır ilmi ise yazı sistemlerini analiz ederek Arapçadaki ebced hesaplarını kullanan alandır.

Havas ilmi ise ilmi ledun, cifır ve daha pek çok alanın hepsine birden verilen isimdir. Yani havas ilmi eski dönemlerin tüm gizli ilimleri için kullanılan ortak bir isimdir.


Havas ilmi ile uğraşanlar hangi metotları kullanırlar?


Havas ilmi ile uğraşanların kullandıkları pek çok metot vardır. Bu taktikler hem İslam öncesi uygulamalardan hem de İslami kültürden alınmıştır. Sonuçta çok sayıda pratik metot ortaya çıkmıştır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanları şunlardır:
  • Vefk oluşturmak yani beyaz bir bez üzerine büyülü sözler yazmak. İslami dönemde ise vefklerin yerini muskalar almıştır.
  • Eski Yahudi gelenekleri olan Kabala’nın sembollerini kullanmak.
  • Kurban kesmek. Havas ilminde sadece eti yenen hayvanlar kurban olarak kesilir. İnsan kurban etmek veya eti yenmeyen kedi, köpek gibi hayvanları kesmek rastlanılan ritüeller değildir.
  • Sayıların ve harflerin gizemi ile büyü yapmak ve ebced hesaplamasından faydalanmak.
  • Tırnak, saç, domuz yağı, mum gibi çeşitli büyü malzemelerini kullanmak
  • Allah’ın güzel isimleri ile çeşitli ayet ve hadislerin tesirlerinden faydalanmaya çalışmak
  • Hüddam gibi ruhani varlıkları hizmete koşarak onlar vasıtasıyla emellerine ulaşmaya çalışmak.
  • Çeşitli bitkiler ve tütsüler yardımı ile hastalığa sebebiyet vermek veya şifaya vesile olmak

Eski dönemlerde havas ilmi ile uğraşanlar niçin kimliklerini gizlemiştir?

Havas ilmi ile uğraşan kişiler mutlaka sır saklama (ketumluk) konusunda titiz davranmalıdırlar. Çünkü havas ilmine dair bilgilerin açığa çıkmasının iki bakımdan ciddi riskleri vardır:

Birincisi o dönemin İslam anlayışı, havas ilmine karşıdır ve çoğu ülkede havas ilmi ile uğraşmanın cezası idamdır.

İkincisi ise o dönemin devlet mekanizmasından daha baskıcı olan havas alimlerinin gizli örgütleridir. Bu örgütler daha kişi havas çırağı iken kişiyi takip eder ve yaptığı herhangi bir hatada derhal en ağır cezayı verirdi.


Havas ilmi ile kadınlar da uğraşmış mıdır?


Havas ilmi doğu kültürüne daha doğrusu İslam kültürüne has bir uygulamadır. Batıdaki büyücülük ve cadı faaliyetleri ile bir ilgisi yoktur.

Bu bakımdan batıda gizli ilimlerle uğraşan kadınlar olmasına rağmen havas ilmi ile uğraşan bayan büyücü yoktur. Günümüzde her ne kadar bayan medyumlar olsa da bunlar geleneksel anlayıştan uzak bir tavrın sonucudur. Zira doğu toplumunda adı bilinen ve topluma mal olmuş bir bayan büyücü veya havas alimine hiçbir çağda rastlanmamıştır.

Havas çırağı nasıl seçilir ve havas icazeti (diploması) nedir?

Havas ilmi usta-çırak ilişkisi içerisinde kuşaktan kuşağa aktarılan bir bilgi türüdür. Bu nedenle havas ilminin öğrenilmesinde en önemli detaylardan birisi de çırak seçimidir.

Havas ilminde seçilecek çırak kesinlikle üstat denilen havas alimi ile kan bağı olmayan bir çocuk olmalıdır. Ayrıca seçilen çocuğun hiçbir bedensel rahatsızlığı olmamalı ve çocuk, normal yaşıtlarından çok daha zeki olmalıdır.

Çırak olarak seçilen çocuk yaklaşık 15-20 yıl kadar üstadının yanında kalır. Üstat olduğu zaman yaşı 25-30  civarındadır. Tüm eğitimini alan çırak, üstat olduğunu yani bu işi yapmaya yetkili olduğunu gösteren bir belge alır. Buna havas icazeti” yani havas diploması denir.  

Burada önemli bir ayrıntıyı da sunmakta fayda vardır. Havas çırakları “yatılı” biçimde eğitim almaktadır. Yani üstadın evinde yaşamaktadır. Bu bakımdan dışarıdan bakan pek çok kişi ikiliyi baba-oğul zannetmektedir.

İslam alimleri havas ilmini şirk olarak mı kabul ediyor?

Bazı İslam alimleri iyi niyetle ve şifa bulmak maksadıyla havas ilmi ile uğraşılmasının bir zararı olmadığını dolayısıyla caiz olduğunu ifade etmiştir.

Ancak alimlerin büyük bir kısmı ve mezhep imamlarının neredeyse tamamı havas ilmini “şirk” olarak tanımlamakta ve bu işle uğraşanların cezalandırılması gerektiğini ifade etmektedir.


Havas ilmine neden en çok aşk konusunda müracaat edilmektedir?

Yüzlerce yıldır havas ilmine en çok aşk konusundaki mevzularda başvurulmaktadır. Aşık etme, bağlama ve ayırma büyüleri gibi doğrudan özel hayatla ilişkili büyüler havas alimlerinin en sık yaptıkları büyü türleri olmuştur.

Aşkın insanı derinden etkileyen özelliğinden ötürü böylesine yoğun bir yönelim olsa da havas uygulamalarının akla gelebilecek her konuda yapıldığını da belirtmekte fayda vardır.

En Etkili Aşk Duaları Kitabı

Aşk konusunda büyü yapmanın dinen caiz olmadığını ve büyünün “kebairi ekabir” yani 7 büyük günahtan biri olduğunu ifade etmek istiyoruz.

Aşk konusundaki sorunlarına çözüm bulmak isteyen okurlarımıza “En Etkili Aşk Duaları” adlı eseri okumalarını öneriyoruz. Bu kitapta çevirgel duası, şahmeran duası, muhabbet duası ve surhubat duası gibi pek çok aşk duası örneği bulabilirsiniz.

Kitaba ulaşmak için tıklayınız

Kitap hakkında okurlar şunları söylediler