15 Aralık 2015 Salı

büyü bozma uygulamaları en etkili ve en ilginç

Bazı ilginç büyü bozma uygulamaları

Büyü bozma uygulamaları da en az büyü yapma metotları kadar merak edilen bir konudur. Fakat büyü yapma üzerine sayısız çalışma bulmak mümkün iken büyü bozma uygulamalarına ulaşmak neredeyse imkansızdır.

Buradaki zorluk büyü bozma işi ile ilgilenenlerin bu bilgiyi halkla paylaşmamaları ve büyü bozma karşılığında belli bir ücret almalarıdır. Yani büyü bozma ile ilgili bilgiler “para eden, satılabilen ve müşterisi devamlı hazır” bilgi mahiyetindedir.

İşte bu yazımızın konusu bu “para eden, satılabilen ve müşterisi devamlı hazır” bilgilerdir. Büyü bozma uygulamalarının neler olduğunu ayrıntılı olarak sunacağız.

İşte birkaç ilginç ve etkili büyü bozma metodu:

Bitkilerle büyü bozma yöntemleri


Bitkilerle büyü bozmanın iki türü vardır. Her ikisinde de bitkilerin yakılması ve tütsünün kendisine büyü yapılan kişiye koklatılması söz konusudur. Yakılarak büyünün bozdurulduğu bitkiler şunlardır:

Keçiboynuzu ile büyü bozma

Keçiboynuzu, tarihin ilk çağlarından beri çok farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Sağlıkta ciddi faydalar sağlaması ve afrodizyak özelliği nedeni ile çok rağbet edilen bir bitkidir. Büyü bozma uygulamalarında ise 6 adet keçi boynuzu alınarak içi açılır. İçindeki tohumlar temizlenir. Eğer tohumlar temizlenmezse büyü ortadan kalkmaz sadece bir alt kuşağa yani çocuklara geçer. Tohumları temizlenmiş keçiboynuzları yakılarak tütsüsü kişiye koklatılır.

Akasya dalları ile büyü bozma

Akasya ağacı Tevrat’ın bazı bölümlerinde özel süs ve tütsü ağacı olarak geçmektedir. Bu nedenle yaklaşık olarak 2500 yıldır akasya özel tütsü ağacı olarak kullanılmaktadır. Cin ve Hüddam gibi kötü niyetli varlıkları kovduğu ve büyüyü hükümsüz bıraktığı ifade edilmektedir.

Madenlerle yapılan büyü bozma uygulamaları

Bazı madenlerin büyüyü bozduğu ve şer güçleri def ettiği ifade edilmiştir. Bu madenler ve hangi büyüleri bozdukları şöyle sıralanabilir:


Gümüşün büyüyü bozma etkisi

Hıristiyan toplumlarda gümüşün şeytanları ve diğer kötü varlıkları kovduğu görüşü çok yaygındır. Hatta gümüş olan odaya hiçbir kötü gücün giremeyeceğine inanılır. Ayrıca gümüş haç taşıyan kişiye büyünün tesir etmediği de vurgulanmıştır. Hıristiyan ülkelerde gümüş haçın bu kadar yaygın olma sebeplerinden biri de budur.Demir firkete ya da iğne ile büyü bozma

Özellikle Müslüman ülkelerde demir iğne ile firketenin büyüyü bozduğuna inanılmaktadır. Günümüzde bile yaşlı kadınların elbiselerinde mutlaka demir firkete bulunması bu sebebe dayanmaktadır. Yine Orta Doğu’da büyü bozmak için kurşun dökülmesi de aynı geleneğin tezahürüdür.

Kişinin vücudundan belli bir parçanın alınarak büyü bozma

Kendisine büyü yapıldığına inanılan kişinin saç, tırnak ya da derisinden küçük bir parça alınarak büyü bozdurulmaya çalışılır.

Burada alınan parçanın üzerine tılsımlı sözcükler okunur. Gece vakti ise bu parça toprağa gömülür. İnanışa göre büyü bedenden alınarak bedenin bu küçük parçası üzerine taşınmış böylece gömülen parça ile birlikte aslında büyünün tesiri gömülmüştür.

Kuran surelerinin okunması ile büyü bozma


İslam dünyasında büyü bozmak için medyumlara gitmek ya da farklı büyü bozma ritüelleri uygulamak pek yaygın değildir. Çünkü Kuran’da büyü bozmak üzerine okunabilecek ayetler vardır. Bu ayetlerin okunması ile büyünün bir hükmü kalmamaktadır.

Büyü bozma meselesi ile doğrudan ilişkili olup sadece bir okumada dahi büyüyü tamamen bozan sure Felak suresidir.

Çünkü bu sure Hz. Muhammed’e büyü yapılmasına binaen gönderilmiştir. Yahudi bir kadın, peygambere saç büyüsü yapmış ve düğüm attığı saçları bir tarağın dişlerine geçirerek civardaki bir kuyuya atmıştır. Sahabelerin tarağı bulup üzerindeki saç tellerini çözmeleri ile büyü bozulmuştur. Bu olay üzerine Felak suresi indirilmiştir. Duanın orijinali ve Türkçe meali şu şekildedir:

Felak suresinin Arapça hali:

“Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul e'ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak.  Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrin neffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidi nizâ hased”

Felak suresinin Türkçe çevirisi:

“De ki,yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının rabbine sığınırım."

Bu duanın Arapça halinin sadece bir defa okunması ve dua sonunda “Allah’ım benim ve ailemin üzerindeki bütün büyüleri def eyle.” denmesi büyünün tamamen etkisizleşmesi için yeterlidir.


Büyünün karanlık dehlizlerinden duanın aydınlık dünyasına  geçin

Büyü yaptırmanın büyük günahlardan biri olduğunu ifade ederek medyum gibi kişilerin ağına düşmenin çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ifade etmek isteriz.

Özellikle aşk konusu ile ilgilenen arkadaşlarımızın sık sık büyüye tevessül ettiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Bu hataya düşülmemesi için son zamanlarda yayımlanan başarılı bir dua kitabını (En Etkili Aşk Duaları) okumanızı öneriyoruz.

Kitaba ulaşmak için tıklayınız

Eser ile ilgili yapılan yorumların bir kısmını ekran görüntüsü şeklinde sizlerle paylaşıyoruz.