8 Eylül 2015 Salı

kara büyü nedir en doğru yanıtlar

Kara büyü nedir

Kara büyü, insanlara zarar vermek üzere yapılmış tehlikeli büyülerin genel adıdır. Kara büyüler; insanların ölümüne veya sakat kalmasına yol açmak, insanlar arasına ayrılık tohumu ekmek, kazalara ve musibetlere yol açmak, kişinin basiretini bağlayıp kendi eliyle kendisine zarar vermesine sebebiyet vermek, kadınları çocuksuz bırakmak, ailenin bereketini bitirip onları yoksulluğa mahkum etmek… gibi çok sayıda kötü niyetin icrası için yapılan büyülerdir.


Kara büyülerin yapılış amacı zarar vermek olduğundan bu büyü gizli yapılan büyülerdendir yani “ilm-i batın”dır. Kara büyü yapanlar hem Orta Çağ Avrupa’sında hem de İslam ülkelerinde ciddi cezalara çarptırılmışlardır. Bu cezaların en yaygın olanı işkence ile öldürülmedir. Bu sebeple kara büyü yapanlar devamlı kimliklerini gizlemişlerdir. Kara büyünün nasıl yapıldığını ise yazılı kaynaklar vasıtası ile diğer kuşaklara aktaramadıklarından usta-çırak ilişkisi halinde öğretmişlerdir. Temel kurallardan biri de kişinin kendi çocuklarına öğretmemesi mutlaka kendi kanından olmayan birine öğretmesidir. Genellikle uşak, hizmetçi veya bahçıvan gibi sıfatlarla alınan yetenekli gençlere kara büyü öğretilir ve kişi başka bir şehre gönderilir.Buradaki amaç aileleri kara büyü sarmalı içine çekmemek ve belli aileleri bu konuda zan altında bırakmamaktır. Bir diğer amaç ise takiplerden kurtulmaktır.

19. yüzyıldan itibaren birçok antropolog kara büyüler üzerine inceleme yapmış ve çok sayıda yazılı kaynak oluşturulmuştur. Bu yazımızı daha çok bu eserlerden faydalanarak hazırladık. Umarız bilgilendirici olur. Keyifli okumalar diliyoruz.

Kara büyüye niçin bu ad verilmiştir?


Bilindiği gibi “kara” insanların büyük bir kısmı için kötülük çağrışımı yapan bir renktir. Halbuki kara büyü tabiri kara renginden gelmemektedir. Bu büyülere kara büyü denme sebebi gece yapılmalarından ötürüdür. Kara büyüler asla gündüz yapılmaz. Bu ilkçağlardaki Arami geleneklerinden biridir. Arami geleneğinde gece büyünün, gündüz ise inancın vaktidir. O dönemde “gece büyüsü” denilen bu büyüler zamanla “kara büyü” şeklinde isimlendirilmiştir.


Kara büyü çeşitleri nelerdir?


Kara büyülerde amaç kötülük yapmaktır. Bazen bir çırpıda zarar vermek bazen de yavaş yavaş zarar verip kişiyi daha çok üzmek amaçlanmaktadır. Mahiyetlerine göre farklılık gösteren kara büyüleri ve yapılış amaçlarınını şöyle sıralamak mümkündür:

Sabun büyüsü

Kara büyülerin yavaş yavaş etkisini gösteren türlerinden biridir. Amaç üzerine büyü yapılan kişinin sakat kalması ya da ağrılı bir hastalıkla boğuşmasıdır. Sabun kalıplarına iğneler yapılarak icra edildiğinden bazı kaynaklarda “iğne büyüsü” olarak da geçmektedir.

Nohut büyüsü

Karı-kocaları ya da sevgilileri ayırma amacıyla yapılır. Yapılışı en karmaşık büyülerden biridir. Ebced hesabı ya da Kabala sembolleri ile yapılır.

Adet kanı büyüsü

Binlerce yıllık bir geçmişi olan, etkili bir kara büyüdür. Amaç erkeğin gözünü bağlayıp ona kötü işler yaptırmaktır. Anadolu’da biraz değişerek karı- kocayı birbirine bağlamak için yapılan bir büyü haline gelmiştir.

Saç büyüsü

Greklerde ve Frenklerde kadınları köleleştirmek ve iradeden yoksun bırakmak üzere yapılan bir büyüdür. Orta Doğu ülkelerinde ise aşık etme büyüsü olarak uygulanmaktadır. Saçın düğümlenerek toprağa gömülmesi ise bütün kültürlerde ortak olan bir uygulamadır.

Domuz yağı büyüsü

Domuz yağının alınıp belli işlemlerden geçirildikten sonra kapı eşiklerine sürülmesi ise yapılır. Kişileri birbirine düşman etmek amacıyla yapılır. Özellikle kişileri birbirine kırdırıp kendilerine şans yaratmak isteyen kurnaz insanların sıkça başvurduğu bir büyü türüdür. Bizanslılarda saray entrikaları döneminde çok sık yapılmıştır.

Papaz büyüsü

Daha çok Katolik ülkelerde uygulanan ancak temelleri Pagan kültürüne kadar uzanan bir büyüdür. Yapılış amacı kişileri zihinsel ve ruhsal yönden etkileyip onlara kendi elleri ile zarar verdirmektir. Garip olan durum ise İslam ülkelerinde Hristiyan ülkelerden daha sık yapılmasıdır.

Yumurta büyüsü

Yumurtanın akından sarısının ayrılarak büyü yapılmasıdır. En etkili ayrıma büyüsü olduğu kabul edilir. Herhangi tılsımlı söze ihtiyaç duyulmadan yapılabilmesi ve ritüellerinin ( aşamalarının ) basitliğinden ötürü neredeyse bütün dünyaya yayılan bir büyü haline gelmiştir.

Mavi mürekkep büyüsü

Kişinin avuçlarına mavi mürekkep dökülerek yapılır. Hipnoz ile büyünün birleştirilmiş halidir. Kişinin alt benliğini etkileyerek onu uzun süre katil, hırsız, iftiracı gibi kötü kimliklerde kullanmaktır. Kişi, büyünün etkisi geçtiğinde neler yaptığını hatırlamamaktadır.

Kara büyü nasıl bozulur?


Kara büyüler kendi içinde ikiye ayrılır: Bunlardan birinci kısım kara büyüler belli bir zaman aralığında etkilidir. Zamanı gelince kendiliğinden bozulurlar. Genellikle 27 günlük, 8 aylık ve 4 yıllık gibi belli süreler gözetilerek yapılırlar. İkinci kısım kara büyüler ise süreklilik arz ederler. Yani kişi yaşadığı sürece etkileri devam eder. Hatta öyle kara büyüler vardır ki eve ya da belli bir araziye yapılırlar ve birkaç kuşağı bile etkileyebilirler.

Uzun süreli bir kara büyünün bozulması, yapılışından çok daha zahmetlidir. Kara büyüyü yapan birçok büyücü bu büyülerin nasıl bozulduğunu kendileri de bilmemektedir. Bu büyüleri bozmak için “üstad”  ya da “pirane” denilen daha yetkin büyü ustalarına ihtiyaç duyulmaktadır.


Kara büyünün uzman olmayan biri tarafından bozulmaya çalışılması tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Hatta kara büyünün kendisine yönelmesine bile sebep olabilir. Bu nedenle kara büyünün yapıldığı anlaşıldığında çözüm için acele edilmemelidir. Yapılacak bir yanlışın çok ağır sonuçlar doğurabileceği unutulmamalıdır.

Kara büyünün bozulması konusunda şunu söylemek yeterli olacaktır: Kara büyü hangi malzeme ile yapılmışsa büyünün bozulması da o malzeme ile yapılmaktadır. Mesela yumurta büyüsünde yine yumurta kullanılır, saç büyüsünde büyü bozmak için yine saça ihtiyaç duyulur. Fakat büyü yapımında kullanılan sözler ile bozulurken söylenen sözler bambaşkadır. Yapılan uygulamalar da büyü yapım uygulamalarından oldukça farklıdır.

Umarız yazımızı okurken hoş vakit geçirip bilgilenmişsinizdir. 

Son zamanlarda büyü yapmak yerine dua etmenin önemini vurgulayan ilginç bir kitap (En Etkili Aşk Duaları kitabı) yayımlandı. Bu kitabı incelemenizi tavsiye ederek size veda ediyoruz.

Kitaba ulaşmak için tıklayınız

Değerli okurlarımız, eser ile ilgili yapılmış yorumların bir kısmını ekran görüntüsü şeklinde sizlerle paylaşıyoruz.